Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki
Karpackie Klimaty Klimatyczna Scena Klimatyczne Krosno Szklany dziedziniec Imprezy towarzyszące Teksty Strona główna

Informacje dla wystawców

REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH


„KARPACKIE KLIMATY 2018”


 1. Kontrahenci zainteresowani działalnością handlową, usługową, prezentacyjną w trakcie imprezy Karpackie Klimaty w Krośnie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty.

 2. Oferta winna zawierać co najmniej:

- nazwę firmy,

 • skuteczny kontakt (nr telefonu, email ),

 • dane niezbędne wystawienia faktury w tym NIP,

 • szczegółowy opis asortymentu/ działań,

 • niezbędną powierzchnię,

 • istotne szczegóły dotyczące zabudowy stoiska – namiot, parasol sposób montażu do podłoża,

 • kram na samochodzie, stragan,

 • deklarowaną cenę w oparciu o cennik.

 1. Ceny za standardowe stoiska za jeden dzień imprezy:

 • Typ A – stoisko wystawiennicze standardowe o powierzchni 3 x 3 m, gastronomia, handel, usługi, działania promocyjne, bez alkoholu - 300 złotych plus VAT

 • Typ B - stoisko wystawiennicze połączone ze sprzedażą lub promocją alkoholu o powierzchni 3 x 3 m - 400 zł plus VAT (należy zdobyć stosowne zgodny na tego typu działalność )

 • Typ C - stoisko wystawiennicze typu samochód, przyczepa, chłodnia bez alkoholu – 300 zł plus VAT

 • Typ D – stoiska wystawiennicze rękodzielnicze o powierzchni do 9 m. kw.- 50 zł plus VAT

 • TYP E – stoiska rękodzielnicze ze straganem Organizatora – 75 zł plus VAT.

Organizator w oparciu o wiedzę własną może przekwalifikować stoisko typu D I E na stoisko innego typu, jeśli specyfika stoiska sugeruje bardziej handlowy niż rękodzielniczy charakter. Organizator wówczas zażąda kwoty za stoisko zgodni z cennikiem.


 1. Oferty należy składać e-mailowo: administracja@rckp.krosno.pl lub osobiście w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38- 400 Krosno.

 2. RCKP poinformuje o przyjęciu oferty najpóźniej do dnia 31 lipca 2017r.. W przypadku systematycznie spływających ofert RCKP będzie podejmowało rozmowy dotyczące stoisk na bieżąco nie później jednak niż 7 sierpnia. Uwaga ! Ilość miejsc jest ograniczona.

 3. RCKP przysługuje prawo nieprzyjęcia oferty z powodu braku miejsca na zarządzanym terenie lub

z powodu innych przyczyn.

 1. Przyjęcie oferty i ustalenie warunków finansowych nie jest jednoznaczne z dopuszczeniem do prowadzenia działalności na Karpackich Klimatach.

 2. Dokumentem upoważniającym do prowadzenia działalności na terenie imprezy jest upoważnienie wydane przez Organizatora po uregulowaniu należności na numer bankowy Organizatora: Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie
  38 1240 2311 1111 0010 6149 9002 z dopiskiem „wynajem stoiska na Karpackich Klimatach” lub gotówką w kasie Organizatora.

 3. Kontrahentom, którzy dokonali rezerwacji przysyłając zgłoszenie, wpłacili na konto Organizatora

należną opłatę, a nie dojechali na miejsce imprezy z różnych przyczyn, organizator nie zwraca wpłaconych środków.

 1. Niedokonanie opłaty za stoisko handlowe w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest

jednoznaczne z rezygnacją z zarezerwowanego miejsca.

 1. Upoważnienia do prowadzenia działalności oraz wjazdówki wydawane będą

- po okazaniu dowodu wpłaty w tygodniu poprzedzającym imprezę w siedzibie Organizatora

(pn- czw.8.00- 15.00)

- po okazaniu dowodu wpłaty w dniu imprezy w biurze Organizatora na Rynku od

godziny 8.00.

 1. Kontrahenci upoważnieni do prowadzenia działalności na terenie imprezy zajmują miejsce

zgodnie z wyznaczonym miejscem i powierzchnią, określonymi na dokumencie upoważniającym do handlu wydanym przez Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub

technicznych.

 1. Wjazd na teren imprezy od godziny 6.00 bezwzględnie do godz. 9.00 oraz po godzinie 23.00 (pt, sobota) 22.00 ( niedziela). W innych godzinach samochody kontrahentów będą wpuszczane jedynie w wyjątkowych sytuacjach i jedynie do wyznaczonej strefy załadunku i rozładunku.

 2. Organizator zapewnia wyznaczone miejsca podpięcia do energii elektrycznej  od godz. 8.00 - do godz.24.00

 3. Maksymalna odległość od stoiska 150 m.

 4. Kontrahent korzystający z energii elektrycznej ma obowiązek posiadać i używać urządzeń atestowanych spełniających polskie normy.

 5. Organizator nie odpowiada za braki w dostawach prądu, niezależnych od niego.

 6. Kontrahenci zobowiązani są do utrzymania czystości, schludności i porządku przez cały czas trwania imprezy. Niedopuszczalne jest gromadzenie i składowanie śmieci w obrębie stoiska poza koszami.

 7. Kontrahent ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących czystości i estetyki stoiska.

 8. Kontrahent prowadzący działalność wymagającą stosownych zezwoleń (sanepid, akcyza itp.) winien posiadać i na życzenie Organizatora okazać stosowne zezwolenia.

 9. Organizator nie odpowiada za pozostawiony na stoisku sprzęt czy towar.

 10. Kontrahent nie ma prawa wykorzystywać wyznaczonego miejsca na inną niż określoną w zgłoszeniu działalność ani podnajmować placu innym kontrahentom.

 11. Kontrahenci nie mogą prowadzić działalności niezgodnej z przepisami prawa oraz takich, które godzą w ogólnie przyjęte wartości moralne bądź urażające godność osobistą.Do kontaktu upoważniony jest:

Andrzej Zajdel

Kierownik Działu Admin.Techn. RCKP

Tel./13/ 43 218 98 wewn. 148

Kom. 502 605 651